درباره ما

درباره ما

رایفای

رایفای راه حلی ساده و ارزان برای اماکن عمومی و سازمان هایی است که می‌خواهند از طریق وایفای با مشتریان خود در ارتباط باشند. در این پلتفرم از یک سو دسترسی کاربران به شبکه وایفای مدیریت شده (دسترسی کاربران به شبکه از طریق شماره تلفن همراه، ثبت شماره در پنل ادمین ، مدیریت پهنای باند، میزان حجم مورد استفاده یک کاربر، زمان استفاده، تعداد دفعات و ...) و از طرف دیگر با ایجاد امکان وایفای مارکتینگ (ویترین دیجیتال ، ایجاد باشگاه مشتریان، نظرسنجی ، تبلیغ هدفمند و ...) و ارائه خدمات بر بستر وایفای (پرداخت، ....) به بهبود و توسعه خدمات مشترکین کمک می‌نماید.

باشگاه مشتریان